Harmonogram Projektu

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac rozwojowych mających na celu budowę prototypu kogeneracyjnej kotłowni, przeprowadzenie badań procesu produkcji energii i ciepła oraz przygotowania technologii do wdrożenia. W ramach realizacji części badawczej projektu podjęte zostaną prace mające na celu:

  • Opracowanie wstępnych założeń do prac B+R w zakresie instalacji kogeneracji z biomasy o mocy elektrycznej 1,5 MW i cieplnej 7 MW
  • Opracowanie modelu zmodernizowanej turbiny gazowej, komputerowe badania modelowe zmodernizowanej turbiny gazowej, wykonanie obliczeń oraz wykonanie projektu technologicznego elementów zmodernizowanej turbiny gazowej
  • Opracowanie modelu układu zasilania kotła ciepłem z turbiny, badania modelowe układu zasilania kotła ciepłem z turbiny obliczenia parametrów elementów układu zasilania kotła ciepłem z turbiny oraz wykonanie projektu technologicznego
  • Opracowanie modelu kotła hybrydowego, zasilanego mieszaniną olej/gaz i zmikronizowana biomasą lub każdym paliwem osobno, badania modelowe kotła hybrydowego, wykonanie obliczeń parametrów elementów kotła hybrydowego oraz wykonanie projektu technologicznego kotła hybrydowego wraz z systemem zasilania
  • Opracowanie modelu systemu sterowania i monitoringu, badania modelowe systemu sterowania i monitoringu przy różnych systemach zasilania paliwem   oraz wykonanie projektu technologicznego
  • Wykonanie prototypu linii oraz przeprowadzenie badań na prototypie

Etap przygotowań do wdrożenia obejmować będzie prace związane z przygotowaniem dokumentacji wdrożeniowej technologii, zgłoszeniem i uruchomieniem procedury związanej z ochroną własności przemysłowej (patent krajowy i europejski) oraz opracowaniem procedur związanych z wykorzystaniem rynkowym opracowanej technologii.

Partnerzy