Konsorcjum

Lider Projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ŁUKASIEWICZ - IMBiGS jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą powstałą w 1951 roku w Warszawie.
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, w kilku obszarach. Instytut zajmuje się również kształceniem zawodowym.
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechanizacji, w budownictwie, w górnictwie skalnym oraz w ochronie środowiska poprzez opracowywanie nowych maszyn, technologii, projektów związanych z recyklingiem i gospodarką odpadami z jednoczesnym wdrażaniem tych rozwiązań innowacyjnych przy współpracy z przemysłem.

Strona www: http://www.imbigs.pl

 

Współwykonawcy Projektu od strony naukowo-badawczej:

  • Instytut Energetyki

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Działalność IEn obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii, jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Instytut jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EER, IEn zatrudniając ponad 500 osób uczestniczy w realizacji licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

W zakresie zadań IEn projekt będzie realizowany przez Zakład Procesów Cieplnych, który prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe związane z termiczną konwersją energii. Zakład wykonuje pomiary i diagnostykę urządzeń energetycznych oraz realizuje badania związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych wysokosprawnych technologii energetycznych. Obszar tematyczny Zakładu obejmuje w szczególności procesy cieplno-przepływowe zachodzące w kotłach energetycznych, optymalizację procesów spalania w aspekcie obniżenia emisji tlenków azotu oraz eliminacji zjawisk korozji i żużlowania, diagnostykę i konstrukcję komór paleniskowych kotłów, nowe konstrukcje palników pyłowych do spalania węgla i biomasy.

Strona www: https://www.ien.com.pl

 

  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Zadaniem ITP jest  kierowanie całokształtem badań z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych oraz bezpośrednie prowadzenie prac naukowo-badawczych. Prace z tego zakresu powinny służyć rozwojowi szeroko rozumianej infrastruktury koniecznej do prawidłowego funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich. Celem działalności Instytutu jest opracowywanie naukowych podstaw rozwoju rolnictwa oraz budownictwa rolniczego i infrastruktury obszarów wiejskich. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz promowanie ich wyników na terenie kraju i za granicą. Instytut jest rzecznikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie oceny maszyn rolniczych, pełni funkcje branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej oraz ośrodka normalizacji. Instytut jest jedyną w Polsce placówka mającą uprawnienia do homologacji ciągników i pojazdów rolniczych.

Strona www: http://www.itp.edu.pl/

 

  • Politechnika Warszawska - Instytut Techniki Cieplnej  

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością.
Instytut Techniki Cieplnej  powstał w 1961 roku.   Do 1971 r. Instytut był placówką naukowo‑badawczą, wchodzącą w skład Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa równolegle z katedrami. W roku 1971, kiedy na Politechnice Warszawskiej wprowadzono powszechną strukturę instytutową, działające w ramach Wydziału MEiL katedry, związane z szeroko rozumianą techniką cieplną, weszły w skład Instytutu. Od tego czasu realizuje on zadania zarówno badawcze, jak i dydaktyczne, będąc aktualnie jednym z dwóch instytutów tworzących Wydział MEiL.

Strona www: http://www.itc.pw.edu.pl/

 

Współwykonawcy projektu od strony technicznej:

  • Egovita

Egovita Sp. z o.o. to firma wdrożeniowa, opierająca swoją działalność na stosowaniu unikalnej technologii rozdrabniania surowców różnego pochodzenia. Technologia ta charakteryzuje się prostotą obsługi, niskim stopniem awaryjności oraz niskim zużyciem energii elektrycznej. Jej główną zaletą jest możliwość uzyskiwania możliwie najmniejszych rozmiarów cząstek.
Obszar działalności spółki obejmuje szeroko rozumiany rynek energetyczny, spożywczy oraz rynek wypełniaczy mineralnych.
Atutem firmy jest doświadczona kadra oraz szerokie zaplecze techniczne.   

Strona www: http://www.egovita.pl/

 

  • Zakłady Urządzeń Kotłowych ZUK Stąporków S.A

Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. jest jedną z czołowych firm obsługującą branżę energetyczną w Polsce. Głównym profilem działalności przedsiębiorstwa jest kompleksowa realizacja zadań na rzecz energetyki zawodowej i szeroko pojętej energetyki przemysłowej. Firma działa na rynku nieprzerwanie od 35 lat. W tym okresie nabyła specjalistyczną wiedze i doświadczenie a tym samym ugruntowała swoje pozycję w branży. ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla energetyki cieplnej, nergetyki zawodowej, cukrowni, cementowni, hut i odlewni oraz budownictwa. 

Strona www: http://www.zuk.com.pl

*Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. 

 

Partnerzy