Konferencja podsumowująca Projekt - 20.11.2019

20 listopada 2019 roku odbyła się w Otwocku Konferencja podsumowująca Projekt „Badanie oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą” (BioCHP), organizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy z Partnerami realizującymi Projekt.

Konferencja została poświęcona podsumowaniu realizacji projektu, prezentacji opracowanej  technologii, opłacalności jej wdrożenia, a także prezentacji wyników prac badawczych prowadzonych w trakcie jego realizacji. Istotnym aspektem Konferencji było omówienie możliwości podjęcia współpracy samorządu, nauki i biznesu w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Na zakończenie uczestnicy udali się na wizytę na terenie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Karczewie, gdzie zaprezentowana została prototypowa linia technologiczna będąca wynikiem zrealizowanego Projektu.

Agenda

Prezentacja projektu BioCHP  – Koordynator Projektu,  dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. Instytutu, Łukasiewicz - IMBIGS

 

Termin i miejsce konferencji:

20 listopada 2019, PMDK w Otwocku, ul. Józefa Poniatowskiego 10

Partnerzy