Kontakt

Lider:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Kierownik Projektu:  dr hab. Stefan Góralczyk

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel.: +48 22 843 11 94
fax:  +48 22 853 21 80
e-mail: biochp@imbigs.pl

 

Konsorcjum:

Egovita – Edyta Orłowska
tel.:  +48 503078663
e-mail: e.orlowska@egovita.pl

Instytut Energetyki – Grzegorz  Nehring
tel.:  +48 22 345 14 47
e-mail: grzegorz.nehring@ien.com.pl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Marek Hryniewicz
tel.: +48 22 542 11 04
m.hryniewicz@itp.edu.pl

Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej  – Piotr Krawczyk
tel.: +48 22 234 52 99
e-mail: piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl

Zakłady Urządzeń Kotłowych ZUK Stąporków S.A – Zdzisław Kuchmistrz
tel.: +48 665 567 598
e-mail: z.kuchmistrz@zuk.com.pl

 

 

Partnerzy